Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου & Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου

Προκήρυξη-Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης κλάδου ΠΕ Μουσικής, με ειδικότητα στα Υποχρεωτικά Θεωρητικά, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Γραφείου Μουσικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Ωδείου της Επιχείρησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ. (11-09-2023)

 

Ενόψει της διεξαγωγής των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών που θα διεξαχθούν αρχικώς την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023, βάσει των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν.3870/2010, όπως ισχύει, του άρθρου 28 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει, της παρ.3 του άρθρου 27 του Ν.5043/2023 καθώς και της υπ’ αριθ. 972 (με Α.Π. 74009/08-09-2023) εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης/Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του  Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών, κατά το χρονικό διάστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών», θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σύμφωνα με τα ανωτέρω ότι: Οποιαδήποτε διαδικασία πρόσληψης, διορισμού ή υπηρεσιακής μεταβολής που είχε ήδη κινηθεί πριν τις 08/09/2023, διακόπτεται, δηλαδή αναστέλλεται προσωρινά και συνεχίζεται αμέσως μετά την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων, ήτοι την 1η Ιανουαρίου 2024.

============================

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου (Κ.Ε.Δ.Α.) θα προβεί στην πλήρωση μίας (1) θέσης κλάδου ΠΕ Μουσικής, με ειδικότητα στα Υποχρεωτικά Θεωρητικά, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Γραφείου Μουσικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Ωδείου της Επιχείρησης.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 29-08-2023

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων:   07-09-2023

Σχετικά έγγραφα: