Πρόγραμμα «Πολιτιστικές διαδρομές» Δήμου Αμαρουσίου: Περιήγηση στα Μουσεία το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022

Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία το Πρόγραμμα «Πολιτιστικές Διαδρομές» του Δήμου Αμαρουσίου, μία πρωτοβουλία του Δημάρχου Θεόδωρου Αμπατζόγλου, που υλοποιείται από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου (ΚΕΔΑ). Μετά την αξιοσημείωτη συμμετοχή και ανταπόκριση που είχε η πρώτη περιήγηση στα τρία σημαντικά Μουσεία του Αμαρουσίου, από τους πολίτες, θα επαναληφθεί η ίδια διαδρομή το Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 9.45 π.μ. Η περιήγηση πραγματοποιείται σε συνεργασία, με […]

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης για την πρόσληψη Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ειδικοτήτων Καθηγητών Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής (Εκπαιδευτικής Βαθμίδας ΠΕ)

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ.1.587/06-09-2022  σχετικής προκήρυξης – ανακοίνωσης της  Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου, για την πρόσληψη  Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ειδικοτήτων Καθηγητών Εκμάθησης  Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους χρήστες, για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023, η Επιχείρηση ανακοινώνει τους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης, με σειρά […]

H Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αμαρουσίου

Η Δημοτική Επιχείρηση «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» συστήθηκε με το Φ.Ε.Κ. 1337/τ. Β’/02-07-2015 και είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Σκοπός της είναι, η εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων αθλητισμού και πολιτισμού για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους κατοίκους του Δήμου Αμαρουσίου. Ειδικότερα, σκοποί της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου είναι: Η χάραξη και εφαρμογή πολιτικών. Η ανάληψη […]